Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

luni, 2 februarie 2015

Harfă - Întru întîmpinarea Domnului


Desen al autoarei

Sînt harfă.
Șapte săgeți de iubire în pîntecele hialin formează o harfă.
Șapte săgeți într-o inimă sîngerată o harfă sînt:
- Maria înveșmîntată de Simeon, bătrînul.
Și șapte fire unduind spicul de grîu în soare - harfă.
Șapte surîsuri în colierul răsfățat pe gîtul neted - harfă.
Se unduiesc harfele luminii în brațele Tale, Doamne!
Primește-le cîntul!
Harfa iubirii și harfa durerii și harfa sărutului
ridică amărăciunea în clipa lăudată
- Petale de dor alb pe portativul arcuit în harfă:
Menora legănată din alb în alb mereu.
Se unduiește rugăciunea din inima rostuitoare
în fața Ta și-n Tine - pirogă de dor alb spre Tine ațintită
și din Tine-n mine.
Înalță-i cîntecul, ca buclele iubitei, cu pieptănul falangelor de dor!
Dă aripi harfelor, dă viață strunelor,
Psalmistule, o, Doamne!
Dumnezeul lui David!
Dă foc harfei Tale iubite ca să poată zbura
ca un rug necuprins, către Tine,
Foc către foc năzuind! Înalță-i catargul!
7 ungeri arzînd ca 7 candele în trupul blajin, legănat - e menora.
Covor vertical de balade din Tine spre Tine-nălțat
- acesta mi-e cîntul ce-n noi azi răsună,
cînd aur din aur curat.
Al Tău este cîntul ce-n mine coboară
-n altarul cu vin adăpat.
Al Tău este cerul ce-n noi se prelinge
în treaptă de treaptă, bogat.
A Ta e lumina ce spicele strînge
în cerul de grîu mîngîiat.
Menora legănată din alb în alb mereu.
Menoră de lumină e harfa, ce Ți-s eu.
Menoră în menoră pămînt cu cer unește
Cînd omul se cunună cu Domnul, care crește
În brațe desfăcute-n armonice de cînt.
Menoră în menoră e focul, ce sporește
în cercuri iar nuntite din cer în cer - răsfiră
Concentrice săruturi în fata, ce Ți-i liră
Cîntată-descîntată, pe brațe de-o ridici.
Menoră în menoră e taina ce-o despici
În harfa mîngîiată pe strunele luminii
Și harfa se desfată în pajiștea cu crinii...
Menora se-ndoiește cînd Lumea o ridici:
Lumină din lumină. Și Astăzi e Aici. 

[Fragment din volumul ”Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui”, în curs de apariție la Editura OPT]
 

2 comentarii:

Radu Gaina spunea...

Extraordinar dar ne-ati facut la acest mare praznic imparatesc, doamna Elena Dulgheru.
Ne inclinam cu bucurie si-i multumim ingerului care si-a falfait din nou aripile pe umarul dumneavoastra!

Roxana C. spunea...

Ale Tale dintru ale Tale...

cu dragoste,