Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

marți, 14 iulie 2015

Toate celulele trupului (Simfonia)Din recitalul poetic rostit la Colocviul de literatură creștină de la Mănăstirea Caraiman (3-5 iulie 2015)


Toate celulele trupului (Simfonia)


Iată cum toate celulele trupului fetei acesteia
Urcă în sus, către Tine.
Pas cu pas, urmă de melc cu urmă de melc
respiraţia.
Iată cum pielea se desprinde din piele şi urcă în sus, către Tine.
Şi mitocondriile toate, desfăşurîndu-şi membrana, în flancuri migrînd,
învaţă să se hrănească
din Tine.
Iată cum plămînii se desprind de plămîni
în cea mai insesizabilă subînălţare. Poţi vedea asta!
Iată cum limba...
Iată cum timusul...
Şi interstiţiile toate
şi alveolele, aceste perle de aer, cum migrează spre Aer
Strigînd „Osana!”
Şi osteoblastele cu osteoplastele, sorbindu-şi sarea şi calcarul
din albul Luminii.
Iată marea valvă mitrală
cum urcă spre cer, debordîndu-şi pleura,
Mereu către cer,
Cînd cerul coboară
mitral
şi cortu-şi aşează în plexul solar
încheindu-şi cheia de boltă chiar în valva mitrală,
Astfel că nu mai este nevoie de a urca.
Doar respiraţia!
Şi plămînul dinăuntru cu plămînul dinafară,
într-o aceeaşi mare Pleură desfăşuraţi
şi valva dinăuntru cu valva dinafară,
refăcînd Mitra, ce Una este
şi mitocondriile toate cu mitocondriile toate
înăuntru cu înafară reunind
Tu şi Eu, Eu şi Tu, Tu şi Eu, Eu şi Tu, Tu
împreună, mereu
Simfonia
Ştii Tu ce este o simfonie?
Osana! 

 

Niciun comentariu: