Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

duminică, 12 iulie 2015

„Şi iarăşi-şi-iarăşi iubirea” (I)


Din recitalul poetic rostit la Colocviul de literatură creștină de la Mănăstirea Caraiman (3-5 iulie 2015)Şi iarăşi-şi-iarăşi iubirea” (I)

O, Doamne!
Doar apele-s nouă
Şi nou e surîsul
Şi nouă-i mirarea ce scutură marea
Şi nou îmi eşti Tu.
Şi nouă Ţi-s eu.
Şi nou este focul ce arde-ntre piepturi
De-acuma, mereu
Şi nouă-i irumperea lavei
Contururi de foc ce unesc
Ce inima spune
Şi poate s-adune
Cînd sorii tăcuţi
Ne vorbesc

Contururi de ape de dor
Ce-nfioară lăuntrul fiinţei
pierite,
Topite în inima Ta
Topite în forme ce nu ştiu oprire
Eşti Mire!
Sînt roua din inima Ta!

Şi iarăşi-şi-iarăşi iubirea
Sînt Da.
Şi eşti Mire.
A mea
este umbra ce cade din cer peste inima Ta.
Al Tău
e surîsul şi plînsul
ce-nvăluie-n şopote inima mea.
Eşti Da.
Şi-s Mireasă.
Şi cerul mi-e casă în inima Ta.
Sînt Tu,
Şi-mi eşti Tată.
Odată, cînd Lumea-surată băuse
în timp ce trecuse prin chiar palma Ta.
Eşti Tată!
Odată, cînd Lumea-surată băuse
în timp ce trecuse prin chiar palma Ta.


_____________________________________

Mai multe despre Colocviul organizat de Ziarul Lumina în poiana părintelui Gherontie de la Bușteni:

Niciun comentariu: