Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

vineri, 10 februarie 2017

Ulise şi cîntecul zînelor


Postarea 86
Ulise şi cîntecul zînelor


Ca Ulise te ţii de catarg
Cînd te-apropii prea tare de soare
Şi sirenele toate îşi vîntură cîntul în carnea-ţi.
E trupul o scîndură vie de templu
ferestre de ceruri unind. 
 
Şi iat-o, lumina, cum trece
octari de-infinit croşetînd
în vitralii de carne. 
 
Te ţii de catarg ca Ulise prin vălul fierbinte
cînd treci,
Chemat azi de soare. Şi nu vrei să pleci
cînd fluxul de zîne te-ndoaie. 
 
Tăcute-s privirea şi darul,
Amnarul
cînd inimi aprinde.
Şi aprig te ţii de catarg
cînd vîntul magnetic te-mbracă
în haină de flăcări şi Duhul
te joacă în larg. 
 
Auzul nu vrei să-l astupi,
Cînd stupi
de albine de aur
roiesc,
miresme de foc culegînd
prea aproape de tîmpla-ţi
ce caută-un plaur.
Ci taci şi ascultă! Prea multă
vorbire nu-ţi trebui; o lacrimă doar.
Şi ferm să te ţii de catarg
Cînd Domnu-ţi grăieşte în larg
Cuvinte de foc şi iubire:

Nu-i carnea decît treacăt,
hrisoavele mai vechi a le păstra:
ascultă-i firea şi citeşte
ce Duhul te-a învăţat a descifra.
Nestinsă-i firea cînd sărutul trece
un vînt solar îmbrăţişînd 
                          celulele ce-nviu.
Citeşte-i cîntul care azi petrece
vitraliile toate în tîrziu.

Şi nu-ţi sudui mateloţii, Ulise,
de nu au de ştire de tot ce auzi!
Căci ceara le-astupă urechea
Ca tu să te poţi desfăta
de legea cuvîntului viu, ce te poartă
din mare în mare,
din dor în nou dor,
către casă,
mereu către casă. 
Supuşi, ei te poartă pe umeri,
Doar ţie ascultare aşternînd.

Cînd mintea ţi se-nfige albă-n soare
Şi trupul tău cunoaşte lege nouă, ei
Vîslesc la rame aprig printre chei
Adulmecate de hîzi monştri,
Corabia întreagă a o păzi
şi drumul spre Ithaca-al nimeri:
Ithaca nouă: templul dintr-o zi. 
 
Cînd tu asculţi sirenele, ci ei
Pe tine te ascultă cu temei.
Ci nu-i certa, căci viaţa pentru tine
              şi-o vor da
Corabia spre soare-a o purta. 
 
Iar cîntul cel zînatec, într-o zi
Şi lor, cînd va fi vremea, li-i vesti!

[P ostarea 86  din ”Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui”, Editura OPT, 2016]

Niciun comentariu: