Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

luni, 14 septembrie 2015

Cîntecul Veronicăi (Cîntul lacrimilor Domnului)


Cîntecul Veronicăi (Cîntul lacrimilor Domnului)
Priceasnă −

Lacrimile Tale, Doamne, m-au răpus
Lung şirag ce-n faţă mi l-ai pus
Şirag alb de perle şi lumini
Fruntea Ţi-o măsoară printre spini.

Lacrimile Tale, Doamne, m-au aflat
Cu a lor arsură m-au spălat
În a lor lumină m-au cuprins
Peste-a lumii tină s-au prelins.

Lacrimile Tale, Doamne, azi mă dor
Din durerea noastră-şi ţes covor
Peste-obraze albe se întind
Cerul cu pămîntul reunind.

Lacrimile Tale, Doamne, m-au scăldat
Pînza lor măruntă-mi face pat
Pat de lacrimi arse şi de dor
Cerul cu pămîntul se-nfăşor.

Scara lacrimilor albe pîn-la cer
Paşi de îngeri se coboară şi se cern
Treptele ce urcă ne-ncetat
Ochiul meu în al Tău ochi s-a înălţat.

Lacrimile se resfiră în cununi
Împletite-n ramuri de aluni
În cununi scăldate-n soare lin
Să aline-n iarnă al Tău chin.

Lacrimile focului de dor
Din amarul lor aştept să mor
Din amarul lor aş învia
Doamne, dă-mi un strop din viaţa Ta!

Din tăria apei-legămînt
Lacrima-i o poartă de mormînt
De mormînt de ape, zburător
Apa vieţii ce răsare din izvor.

Căci Izvor de Apă ne-ai rămas
Apa vieţii, Doamne, prinde glas
Glas de rugă-naltă peste chin
Nuntă-n cartea vieţii şi Amin!

Plîngea Veronica făr-de-alin
Cerul zguduind cu-al său suspin
Lîngă ea Mariile plecau
Fruntea-n umbra Crucii şi-aşteptau.

Al mironosiţelor cuvînt
Urcă-n piscuri fără de mormînt
Cerul implorînd cu-al lor sobor
Vălul Veronicăi prinde zbor.

Peste lumea-ntreagă-mbrăţişat
Chipul Sfînt pe toţi ne-a înfiat
Chipul lacrimilor fără grai
Încolţeşte-n inimi un nou Rai.

Dă-ne, Doamne, ochi din ochiul Tău
Pune-l în al piepturilor hău
Dă-ne un strop din inima Ta
Ca să-Ţi cîntăm toţi: „Aleluia!”

[Fragment din volumul ”Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui”, în curs de apariție la Editura OPT]

Niciun comentariu: