Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

sâmbătă, 23 iunie 2018

ZIUA PAPARUDEI (PEŞTELE DE CLEŞTE)


                   ZIUA PAPARUDEI
(PEŞTELE DE CLEŞTE)

Dansul meu cel fără umbră
Printre pete şi lumini
Peste domuri şi grădini
Peste strigăte şi roşii

Dansul meu prin sori albaştri
Şi sori roşii
Şi sori scânduri
Fără umbră-mi lunec paşii
Peste curbilinii gânduri

O, un dans de mâini şi aer
Prins şi lunecat din nou
Fără umbră cântă struna
Fără note şi ecou

O, un dans de paşi de tablă
Nu se-ndoaie, nu se zice
Zac priviri pe fundul mării
Săgetate cu alice.

Fustele, eşarfe pale
De culori continentale
Mătură prin stratosferă
Abundentă şi prosperă.

Macii dorm, ca altădată
Peste fruntea ei de fată
Curge bolta rumegată
Şi cu sine, efemere
Şapte puncte de vedere...


Joacă dansuri laolaltă
Şi tăcerile tresaltă
Aer-Alb cu aer-Rece,
aer-Roşu, aer-Zece:
.................
Iat', Pământul se-nvârteşte
Iată coada lui de peşte!

[din volumul Pentru trecerea zării și alte poeme, Arca Invierii, 2014]