Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

joi, 10 ianuarie 2019

Apocalipsa − 7 peceţi


[Postarea 45 din Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui

 Apocalipsa − 7 peceţi


O tot citim, tot deslușind nenăscutul,
După cum ne tot citeşte Lumina,
despecetluind spre înţelegere 
inima.
Mirele. Lumea.
Pecete cu pecete revărsîndu-se 
aval,
Sărut după sărut amonte adînceşte
Cum litera grăieşte
şi-agatul din pumnal.
Pecete cu pecete înafară, devastînd
Sărut după sărut întru lăuntru,
                                        'ntemeind.
Şapte despecetluiri ale urîtului urlînd
Şi şapte revelări ale Iubirii înflorind.
Iată peceţile. Iată iubirea.
În şapte arcane murind,
În şapte arcane născînd
Taina Vieţii. Cuvîntul. 

________________________________________

Alte poeme din volumul apărut la Editura OPT:
Un epsilon / 2 de surîs (Taina inimii)
Şi Dacia
Ulise şi cîntecul zînelor
Om de zăpadă
Fecioara şi lupii
Cîntecul Veronicăi (Cîntul lacrimilor Domnului) 
Toate celulele trupului (Simfonia)
„Şi iarăşi-şi-iarăşi iubirea” (I) 
Se făcu tăcere-n Rai 
Bărbatul acesta
Dezțepenirea Zoiei
Harfă - Întru întîmpinarea Domnului
”Când astăzi, Fecioara” 
Botezul Domnului - Îngerul lumii
Cântec de Crăciun
Căluşul
Libertatea (Cercul Ecaterinei)