Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

miercuri, 25 noiembrie 2015

Libertatea (Cercul Ecaterinei)

[Fragment din volumul ”Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui”, în curs de apariție la Editura OPT]


Libertatea (Cercul Ecaterinei)


Această libertate absolută pe care mi-o dăruieşti
zi de zi
Cum să o pot numi?
Iată lespedea de piatră
care îmi stă deasupra cefei, paralizîndu-mi orice mişcare
zi de zi
pînă cînd ajung să o ignor, pînă cînd nu mai ştiu.
Iată cum lespedea se transformă în nor ridicat,
care mă ridică cu sine-ntre nori
Şi îmi este atît de bine.
Cum pot lespedea şi norul împreună zbura?
Cum pot soarele şi luna vieţui în împreunarea aceloraşi palme?
Cum pot lumina şi întunericul?
Aproapele şi departele?
Tu şi Eu?
Frumuseţea şi, poate, pustiul?
Libertatea
− surîsul ei mi se rostogoloşte în palmă, ca un car de foc,
arzîndu-mi celulele morţii.
Carul Ecaterinei − curaj! − îi conturează în cercuri de foc
umerii aureolaţi, cu desăvîrşire transparenţi, ca şi
întregul trup de diamant netăiat
pentru tăierea zorilor nopţii,
conturîndu-i şi buzele − porţi doxologice ale rostirii
− surîsul de foc, aruncat în faţa prigonitorilor.
Libertatea, rostogolind cercul de foc
al Ecaterinei
în braţele Domnului
Cînd orice doxologie se face surîs
în braţele Domnului.
Cercul de foc ridicat
De plămînii răbdării divine
din pieptul unei fecioare
Ridicate de-acum deasupra
cercului de foc
− Iată, Mirele! −
Libertatea
surîsul
iubirea
şi noi, iată, noi
− cele mai arzătoare pariuri
Şi Tu, reunindu-le. 

 __________________________
Alte fragmente din volum: 

Fecioara şi lupii

Cîntecul Veronicăi (Cîntul lacrimilor Domnului) 

Toate celulele trupului (Simfonia)

„Şi iarăşi-şi-iarăşi iubirea” (I) 

Se făcu tăcere-n Rai 

Bărbatul acesta

Dezțepenirea Zoiei

Harfă - Întru întîmpinarea Domnului

”Când astăzi, Fecioara” 

Botezul Domnului - Îngerul lumii

Cântec de Crăciun

 

 

 

 

 

 

 

Niciun comentariu: