Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

joi, 14 ianuarie 2016

Căluşul


 [Fragment din volumul ”Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui”, Editura OPT, 2015]

Căluşul

Trei Căluşi de foc şi-o stea, mon amour
Trage cerul de perdea, mon amour!
Trage lumile de dinţi, mon amour!
Şi genunchii de fierbinţi, mon amour!

Trei Căluşi fierbinţi şi-un foc, mon amour
Trage cerul de ghioc, mon amour!
Trage inima de frîu, mon amour!
Într-al serii dor tîrziu, mon amour.

În a serilor devremi, mon amour
Cînd născut-ai printre vremi, mon amour
Trei Căluşi de foc fîrtaţi, mon amour
Din genuni îngemănaţi, mon amour.

Doamne, du-mă-n palma Ta, mon amour!
Pune-mă-n ghioc de stea, mon amour!
− gura fetei se ruga, mon amour
Iar Căluşul ce zicea, mon amour?

Doamne, culcă-mă în zări, mon amour!
'n ale cerului cărări, mon amour!
− zis-a nopţii turturea, mon amour
Iar Căluşul ce zicea, mon amour?

Trei Căluşi veniţi din zări, mon amour
În albastrele căldări, mon amour
Se-aruncau prin ochi de za, mon amour
Fata lumii-a o juca, mon amour.

Trei Căluşi din depărtări, mon amour
Fata lumii în născări, mon amour
Se-nvoiră-a o juca, mon amour
Într-a cerului perdea, mon amour.

Trei Căluşi de foc fîrtaţi, dragii mei
În genuni îngemănaţi, dragii mei
Cum voiţi a mă juca, dragii mei?
Ce cătaţi la casa mea, dragii mei?

Casa mea e loc curat, dragii mei
De arhangheli măsurat, dragii mei
Ocrotit de heruvimi, dragii mei
Şi nu vrea ai lumii spini, dragii mei!

Foc din foc sîntem şi noi, dragă fa!
Trup din cer şi inimi noi, dragă fa!
Foc înalt din cerul sfînt, dragă fa!
Care pîlpîie-n Cuvînt, dragă fa!

Foc din foc, căci sîntem fraţi, dragă fa!
Din trei sori înaripaţi, dragă fa!
Lumea-n jocuri s-o rotim, dragă fa!
N-avem voie s-o oprim, dragă fa!

Fraţi de foc şi rupţi din cer, dragii mei
Eu nimica nu vă cer, dragii mei
Jocul vi-l puteţi juca, dragii mei
Dar ce vreţi la casa mea, dragii mei?

Casa mea e loc ferit, dragii mei
De heruvimi ocrotit, dragii mei
Într-al Duhului răgaz, dragii mei
Ce voiţi a-mi fi necaz, dragii mei?

Nu voim te necăji, dragă fa!
Nici genunchii a-ţi juli, dragă fa!
Ci-a te prinde-n joc frumos, dragă fa!
Din Cuvîntul luminos, dragă fa!

Nu voim a te-ntrista, dragă fa!
Nici călcîiu-a-ţi luneca, dragă fa!
Ci-a te duce în înalt, dragă fa!
Într-al cerului asalt, dragă fa!

Cerul mi-i lăcaş deja, dragii mei!
La ce voi a mai juca, dragii mei?
Domnul este-al meu stăpîn, dragii mei,
Şi nu voi un alt jupîn, dragii mei!

El în cer m-a aşezat, dragii mei!
Ce mi-i lumea de sub leat, dragii mei?
Ce mi-i jocul mişcător, dragii mei,
De voiţi să mă cobor, dragii mei?

Trei Căluşi de foc plecau, dragii mei
Şi pe fată mi-o slăbeau, dragii mei
Doar toiagul şi-l lăsară, dragii mei
Să-i aştepte pînă-n diseară, dragii mei.

Iară sara cînd veni, dragii mei
Şi cînd fata se porni, dragii mei
Pe Hristos a Îl ruga, dragii mei
Şi din ochi a lăcrima, dragii mei.

În cea sară la apus, dragii mei
Orice vorbă s-a răpus, dragii mei
Ruga inimii-a secat, dragii mei
Iară Domnul a oftat, dragii mei:

Cum se face, draga Mea, draga Mea
Că nu voi a te juca, draga Mea
Cu ai Mei Căluşi de foc, draga Mea,
Ce în ceruri pururi joc, draga Mea?

Şi din ceruri, cu temei, draga Mea
Se cobor în văi de tei, draga Mea
Şi-n arţari a îi juca, draga Mea
Foc şi apă-a închega, draga Mea!

Cum se face că nu vrei, draga Mea
Să-Mi aduci parfum de tei, draga Mea
Şi polenuri din arţari, draga Mea
Căluşarilor cei mari, draga Mea?

Domnul mi se întreba, dragii mei
Iară uşa-Şi închidea, dragii mei
Şi fecioara lăcrima, dragii mei
Şi pustie-i casa sa, dragii mei.

Şi tăcu al meu condei, dragii mei
Între ceruri şi temei, dragii mei
Între ceruri, pe-nnoptat, dragii mei
Fruntea mi-a îngîndurat, dragii mei.

Aşteptînd cuvînt din nou, dragii mei
De la Domnul, în ecou, dragii mei
De la Domnul, în surîs, dragii mei
Ce-a rostit, să fie scris, dragii mei.

Tace ceata de creştini, dragii mei
Roua plînge pe sub crini, dragii mei
Şi obrajii au pălit, dragii mei
Inimile-au amuţit, dragii mei.

Tac şi cărţi şi tac şi eu, dragii mei
Tace un Ceaslov prea greu, dragii mei
Şi-un Pidalion cu tîlc, dragii mei
Peştele se face mîlc, dragii mei!

Şi din mîlcul nepătruns, mon amour
Iat-o voce s-a desprins, mon amour:
Voi, creştini şi mîndra Mea, dragii Mei
Toată lumea de sub stea, dragii Mei
Şi popor obijduit, dragii Mei
De-ntuneric cîrmuit, dragii Mei!

Voi, creştini şi oameni-fraţi, dragii Mei
În dureri încarceraţi, dragii Mei
Frunţi plecate-n iarmaroc, dragii Mei
Cum uitarăţi de-al Meu joc, dragii Mei?

Cum uitarăţi Taina Mea, dragii Mei?
Flacăra ce-n trup ardea, dragii Mei,
Inima vă-nveşmînta, dragii Mei,
Şi pămîntul Mi-l rotea, dragii Mei!

Nu mai ştiţi că-n Taina Mea, dragii Mei
Roata cerului cînta, dragii Mei,
Inima o învia, dragii Mei
Şi pămîntu-nviora, dragii Mei?

Aţi uitat de-al Meu surîs, dragii Mei?
Cerul cînd vi L-am deschis, dragii Mei,
Foc din cer cînd v-a cuprins, dragii Mei
Pe pămînt de s-a prelins, dragii Mei?

Foc nemistuit de dor, dragii Mei
Lumea toată o-nfăşor, dragii Mei
O-nconjor în cînt de joc, dragii Mei
Cin-rămîne sub obroc, dragii Mei?

Cine nu ştie-a juca, dragii Mei
Nu ştie ce-i dragostea, dragii Mei
Cine nu ştie-a hori, dragii Mei
Nu ştie nici a iubi, dragii Mei.
Inima i s-o usca, dragii Mei
Şi copiii i-or pleca, dragii Mei.

I-or pleca în depărtări, dragii Mei
Peste mări şi peste ţări, dragii Mei,
Unde jocul nu-i surîs, dragii Mei,
Ce-am rostit, să fie scris, dragii Mei!

Căci jocu-i făcut din foc, dragii Mei
Saltă lumile-ntr-un loc, dragii Mei
Şi de-acolo-n pieptul Meu, dragii Mei
Că din foc-s făcut şi Eu, dragii Mei!

Jocul joacă cer şi stei, dragii Mei
Şi pămînturi şi temei, dragii Mei
Şi roteşte ne-ncetat, dragii Mei
Dansul lumii legănat, dragii Mei!

Nu voiţi a mai juca, dragii Mei?
Greul a vă lepăda, dragii Mei,
Şi genunchii-a fluiera, dragii Mei?
N-aţi ieşit din coasta Mea, dragii Mei!

Nu voiţi a mai juca, dragii Mei?
Fruntea a vă descrunta, dragii Mei,
Şi urîtu-a lepăda, dragii Mei?
Ce cătaţi la nunta Mea, dragii Mei?!

Nunta Mea e legămînt, dragii Mei
Între ceruri şi pămînt, dragii Mei
Hora inimilor mari, dragii Mei
Nunta nunţilor de ţari, dragii Mei!

Nunta Mea e dor curat, dragii Mei
Peste ceruri revărsat, dragii Mei
Spre-a vă prinde-n al Meu joc, dragii Mei
Braţele Mi-am pus pe foc, dragii Mei!

Iară fata de-auzea, mon amour
Mîinile ea îşi frîngea, mon amour
Şi pe Domnul implora, mon amour:

Doamne, nu mă lepăda, mon amour!
Du-mă iar în casa Ta, mon amour!
Crucea inimii Ţi-aş da, mon amour!
Şi învaţă-mă-a juca, mon amour!
− în al nopţii ars ghioc, dragii mei
Fata se ruga cu foc, dragii mei.

Iată Crucea luminînd, mon amour!
Iată lumile-adunînd, mon amour!
Inimile-nveşmîntînd, mon amour,
Şi iubirile rotind, mon amour!

Doamne, ia inima mea, mon amour!
Şi aşeaz-o-n Crucea Ta, mon amour!
Ca pe-o piatră nestema, mon amour!
− taină-n taină se unea, mon amour!

Fata-n timp ce se ruga, dragii mei
Căluşarii se-apropia, dragii mei
Şi la poartă îi bătea, dragii mei,
Fata lor le deschidea, dragii mei.

Şi Căluşii-n foc zburînd, dragii mei
Cu al fetei legămînt, dragii mei
A ei inimă-o purtau, dragii mei
Şi pe Cruce-o aşezau, dragii mei.

În cea Cruce luminînd, dragii mei
Cer şi veacuri şi pămînt, dragii mei
Respirînd de dor mereu, dragii mei
− Inima lui Dumnezeu, dragii mei!

Foc din foc şi foc din cer, dragii mei
Foc din lună şi nu pier, dragii mei
Foc din inimă şi gînd, dragii mei
Cer-pămînturi reunind, dragii mei.

Reunind pămînt şi noi, dragii mei
Cerul cerului din doi, dragii mei
Şi-a iubirilor iubiri, dragii mei
Domnul azi vă face miri, dragii mei!

Căci nuntirea-i joc curat, dragii mei
Peste Cruce-ngemănat, dragii mei
Pe sub Patimă rotit, dragii mei
Crucea Ta azi ne-a unit, dragii mei!

dragii mei. dragii mei. dragii mei.4 comentarii:

Mariuca Alexandrescu spunea...

Foarte, foarte frumos, într-adevăr! Trebuie să caut și eu volumul Dvs.

ELENA DULGHERU spunea...

Felicitari ca ati avut răbdarea să il citiți! Lumea, am observat, dă întâi like-ul si apoi citeste (dacă mai citește). Cartea o găsiți in Bucuresti la Libraria Sophia sau la Eminescu (la Eminescu trebuie sa intrebati daca o mai au, dar la Sophia o au sigur)

Mariuca Alexandrescu spunea...

La Sophia, că acolo sunt „de-a casei”. Vă mulțumesc! Nu dau like fără să citesc, că poate nu-mi... like! Felicitări!

Vincentiu Dascalu spunea...

Vă mulțumesc ! Cunoșteam textul însă, la fiecare nouă lectură , starea croită de lectura versurilor este deosebită. Renasc chipurile unui joc și înălțarea credinței. Deci, cutez doar, din nou, a vă mulțumi !