Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

miercuri, 15 iunie 2011

Premiul Patriarhiei Ruse pentru literatură

PF Kirill înmânând
 Premiul lui Vladimir Krupin
Pe 26 mai, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Ruse a conferit pentru prima oară Premiul Sfinţilor Kirill şi Metodie pentru literatură. Un juriu de literaţi şi oameni ai Bisericii a desemnat primul laureat, scriitor Vladimir Krupin (n. 1941), un clasic al literaturii naţionale, impus în anii ’80. Premiul, care se acordă doar pentru literatură de ficţiune, încurajează scriitorii care, prin opere de înaltă ţinută artistică, au contribuit considerabil la susţinerea valorilor morale şi spirituale în societate. Prin acest premiu, Biserica Ortodoxă Rusă încurajează renaşterea tradiţiei marii literaturi ruse, definită de împletirea organică a esteticului cu eticul, ca alternativă la domnia globalizării şi consumismului în cultură. Printre nominalizaţi: Valeri Ganicev, Iulia Voznesenskaia, Aleksandr Segen, prot. Vladimir Ciugunov, Vladimir Maliaghin, Liudmila Razumovskaia.

detalii despre acest premiu
şi fotografii:

Niciun comentariu: