Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

vineri, 7 octombrie 2016

"Erotico-Apocaliptica" - "...Restrînsele perfecţiuni poliedrale”. O recenzie de Romulus Bucur

 

Am aflat, cu plăcută surprindere, că Revista ARCA a Uniunii Scriitorilor din Arad a publicat în numărul 7-8-9/2016 o recenzie la cartea mea "Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui". 
E intitulată „... Restrînsele perfecţiuni poliedrale” și e semnată de criticul literar Romulus Bucur, lector univ. la Facultatea de Litere a Universității "Transilvania" din Brașov. 
Niciun comentariu: