Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

joi, 15 martie 2018

Un epsilon / 2 de surîs (Taina inimii)


Postarea 41
Desen de Elena Dulgheru

Ca un sărut preadeplin
Taina inimii, respirînd în lumină:
Atriul și ventriculul stîng
cu atriul și ventriculul drept
îmbrățișat preadeplin,
mereu ritmic
în cea mai erotică stampă din Kama Sutra.
Sutrele inimii
și sutra iubirii
Împroșcînd obrajii mirați ai pămîntului
Cu cea mai stabilă silabă ”Sînt”.
Fiat”-ul inimii, îmbrățișarea.
Atriul și ventriculul stîng
Cu atriul și ventriculul drept
Mereu împreună
și mereu la un pas despărțite,
Mereu împreună
și mereu la un pas despărțite
în cea mai erotică îmbrățișare.
Topite-n eter și iar ridicîndu-se
Topite-n eter și iar ridicîndu-se
Și amînînd, mereu amînînd
- asemenea mării de dimineață
fatidicul orgasm
- inima Tatălui.
Sinusoida iubirii
Pulsînd reciproc
în cea mai umilă ființă.
Ritmul inimii −
Valea venelor cave
Cu cerul marii aorte
iubindu-se.
Niciodată rotund,
ci două rotunduri nedepline unindu-se, ca doi sori în două treimi de eclipsă
Despărțiți de un epsilon / 2 de surîs.
1 + 1 = 3, mereu 3, ca în icoana Treimii, ca în orice sărut
- Aceasta e regula perfecțiunii. Nu poți omorî un sărut!
Inima continuă să bată
ca în icoana Treimii
Pe mesele chirurgilor mirați, cînd mănușile li se contractă de stupoare,
Căci nu poți omorî un sărut!

Dragile mele artere,
Difuzînd capilar în toate tainele inimii,
Ce-i deschisă în palma-mi.


[fragment din ”Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui”, Editura OPT, 2016]


Niciun comentariu: