Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

sâmbătă, 30 martie 2019

Petardă de dor


[Fragment din "Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui"]

Petardă de dor

Picior de muritor cînd ajunsese
În trup sau în afar' de trup, privi
Ce gura nu putu ca să grăiască,
Nici limba-ncumeta a povesti:

Nufăr ceresc. Cetate de lumină
Din palma Ta cînd se adapă lin,
Anahoretul plînge în surdină
Şi n-are grai să spună-al său suspin.

Lumina-n schimb grăi, şi cu putere
De taine care astăzi izbucnesc
Şi pietrele cereşti vestesc în vrere
Hrisoave vechi, ce slova şi-o vădesc.

Anahoretul cade în uimire
Şi-Ulise dintr-un alt hrisov, la fel
Căci frumuseţea ni-i la toţi vorbire
Cînd biruieşte-n inimi de oţel.

Sînt tomuri lungi de vorbe nevorbite
Înscrise doar cu lacrimi şi cu dor
Rapsozi şi barzi subţiri, ce pe şoptite
Mărturisesc muţeşte taina lor.

Şi taina Ta. Căci ale Tale-s toate
Cîntările monahului poet
Şi Imnele iubirii necreate
Din gura Ta-ntr-a lui se scurg încet.

Iubire, frumuseţe şi extaz
Iubire, cu trei ceruri numărată
Pe prispa frontispiciului meu treaz
O, Doamne, mereu astăzi Te arată!

Pe prispa frontispiciului de jar
În ochii ce nu ştiu ce-i înserarea
O, Doamne, în al palmelor amnar
Ci vino, mereu azi, cum numai marea!

O, Doamne, ce Te-arăţi şi nu Te zici
În frunţile ce ştiu să-Ţi poarte casa
Tot astăzi şi tot astăzi Te ridici
Pe bolta mea, ce-şi freamătă amiaza”.

Nu-s vorbe, nici rostiri spre a cuprinde
A cerului miresme şi temei.
Anahoretul plînge-n oseminte
Gustatul rai ascuns în sînii Tăi. 

 ____________________________________
Alte poeme din volumul "Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui" apărut la Editura OPT:

Apocalipsa − 7 peceţi

Un epsilon / 2 de surîs (Taina inimii)
Şi Dacia
Ulise şi cîntecul zînelor
Om de zăpadă
Fecioara şi lupii


Cîntecul Veronicăi (Cîntul lacrimilor Domnului) 


Toate celulele trupului (Simfonia)


„Şi iarăşi-şi-iarăşi iubirea” (I) 


Se făcu tăcere-n Rai 


Bărbatul acesta


Dezțepenirea Zoiei


Harfă - Întru întîmpinarea Domnului
”Când astăzi, Fecioara” 


Botezul Domnului - Îngerul lumii

Cântec de Crăciun


Căluşul

Libertatea (Cercul Ecaterinei)

Niciun comentariu: