Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

joi, 28 iulie 2011

DIALOG DESPRE POSTMODERNISM ŞI CREDINŢĂ LA RADIO TRINITAS

Vineri 29 iulie la RADIO TRINITAS, de la h. 13 la 13, 30, vă invit la un
Dialog despre "Postmodernism şi credinţă".
Privite prin prisma... "Scării Raiului în cinema".

Din regretabile motive tehnice, emisiunea va fi difuzată la o dată ulterioară.

Niciun comentariu: