Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

marți, 28 ianuarie 2020

”Andrei Rubliov” - joi, 30 ianuarie, de la 18, la Dalles


Regia: Andrei Tarkovski. Scenariul: Andrei Tarkovski si Andrei Mihalkov-Koncealovski, Mosfilm, 1966, 165 min., film istoric și religios, meditație despre condiția artistului în societate și în fața lui Dumnezeu.

Proiecție comentată, în cadrul cursului de cultură și educatie prin cinema, ”Capodopere ale filmului rus”. ”Fără a asalta taina sfinţeniei, ale cărei intimităţi îi rămân obscure artistului secolului XX, Tarkovski e interesat de căutările monahului Andrei. Ucenic al stareţului Serghie de Radonej, pustnicul văzător cu duhul al tainelor Sfintei Treimi, Cuviosul Andrei ştie că “numai prin rugăciune sufletul poate trece de la cele văzute la nevăzute”. Dar urcuşul spre cele ale Duhului se produce lent, după cufundarea în iadul disperării şi parcurgerea răbdătoare a căii calvarului” (Elena Dulgheru, Scara raiului în cinema, Arca Invierii, 2011).


Bilete, la sediul Universității Dalles. 

Niciun comentariu: